آموزش سگ

سگ ها از جمله معدود حیوانات خانگی هستند که بعد از گذشت مدت کوتاهی مطیع صاحب خود میشوند. البته برای اینکه یک سگ رام شده و کاملا مطیع شود باید آموزش های لازم  را ببیند. آموزش سگ اصول و روشی دارد که البته این آموزش ها ممکن است نسبت به نژاد و گونه سگ متفاوت باشد. برخی گونه های سگ ممکن است پس از چند جلسه دوره آموزشی به خوبی مطیع شوند اما برخی سگ ها به دلیل خلق و خوی خاصی که دارند به این راحتی رام و مطیع نمیشوند و باید در آموزش آنها سرسخت و صبور باشید. آموزش سگ از عهده یک فرد معمولی خارج است و این کار باید بر عهده فردی قرار بگیرد که در این زمینه تخصص کافی و لازم را داشته باشد و همچنین تجربه پرورش گونه های مختلف سگ را  نیز در کارنامه خود داشته باشد. البته ذات سگ ها به گونه ای است که میتوانند خود را با فرامینی که از سوی صاحب خود دریافت میکنند وقف دهند اما اگر نیاز به آموزش های حرفه ای سگ باشد باید از افرادی کمک گرفت که بتوانند متناسب با نژاد سگ فرامین مد نظر را به او آموزش دهند.

پرورش و نگهداری انواع سگ

پرورش سگ باید بر اساس آنچه که شما از سگ خود انتظار دارید انجام شود. بطور مثال در تربیت سگ های مواد یاب با پرورش سگ هایی که بمنظور نگهبانی مورد استفاده قرار میگیرند کاملا متفاوت است و از روش های گوناگونی استفاده میشود. در پرورش سگ مواد یاب بیشتر تمرکز بر روی یافتن مواد است و به دیگر عادت های سگ توجه چندانی نمیشود. کلیه آموزش های سگ باید زمانی انجام شود که حیوان در بهترین حالت خود قرار دارد. یک آموزش دهنده سگ حرفه ای به خوبی میداند که سگ ها چه زمان میتوانند یادگیری بهتری داشته باشند و همان زمان را برای آموزش انتخاب میکند. عدم توجه به این موضوع میتواند آموزش های سگ را بی تاثیر کند و یا مدت زمان تربیت سگ را از آنچه که مد نظر میباشد طولانی تر نماید. مجموعه گلف کنل (کنل خلیج) با توجه به نیاز جامعه مدرن شهری به سگ ها بخصوص سگ های خانگی اقدام به ارائه خدمات آموزش سگ به علاقمندان به این گونه حیوانات خانگی نموده است و در صورتی که شناختی نسبت به نژاد سگ خود ندارید میتوانید تربیت آنها را به کارشناسان مجموعه واگذار کنید.